• Snel wisselende collecties ⚡️
 • Nieuwste trends ⚡️
 • €1,50 verzendkosten in NL ⚡️
 • Volg: @mardems.jewelry op social media ⚡️

Algemene voorwaarden

 

  Artikel 1. Identiteit van de ondernemer.

  1.1 De identiteit van de ondernemer:

  VOF Mardems

  KvK-nummer: 2787603

  BTW-nummer: NL862604515B01
  E-mail: info@mardems.nl

   

  Artikel 2. Algemeen

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Mardems. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mardems. 

  2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mardems behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mardems erkend.

  2.4 Mardems garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

   

  Artikel 3. Prijzen
  3.1 Alle aanbiedingen van Mardems zijn vrijblijvend. Mardems behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

  3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

  3.3 Mardems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvingen- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

   

  Artikel 4. Betaling

  Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

  4.1 Betaling kan worden gedaan op de wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

  4.2 iDeal: Als u voor de betaalmethode iDeal kiest, kunt u met elke Nederlandse bank online bankieren. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. De betaling wordt meestal nog dezelfde dag verwerkt. 

  4.3 Indien Mardems haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Mardems kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

   

   

  Artikel 5. Levering

  5.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  5.2 Mardems streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.

  5.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

  5.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

  5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

  5.6 Aan de leveringsplicht van Mardems zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

  5.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

  5.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

  5.9 Mardems is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.


  Artikel 6. Retourneren van artikelen

  6.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen.

  6.2 Tijdens dit termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Conform de door de Mardems verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  • Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen
  • Oorbellen mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)
  • Artikelen mogen niet gedragen / gebruikt zijn
  • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking inclusief tag 

  6.3 Mardems accepteert uitsluitend retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd

  6.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en)

  6.5 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

  6.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 10 werkdagen terug op de rekening.

   

  Artikel 7. Klachten
  Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

  7.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een sieraad niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@mardems.nl  

  Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

  Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@mardems.nl  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

  Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

   

  Artikel 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Iedere aansprakelijkheid van Mardems van personeel en producten van Mardems voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Mardems aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

  8.2 Mardems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mardems.

  8.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Mardems dan wel tussen Mardems en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Mardems is Mardems niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Mardems.

   

  Artikel 9. Auteursrechten

  9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, teksten, etc. van Mardems zijn eigendom van Mardems en mogen niet overgenomen/gekopieerd worden.    

   

  1. Toepasselijk recht

  10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.